Co se děje s odpadem

Pro správné využití odpadů je důležitá celá řada kroků, kde na začátku je odpad a finálním produktem je nový výrobek.

Vytřídění odpadu

Nejsnazším způsobem jak třídit odpad, je třídit ho už v místě vzniku. Nádoby na papír se jistě využijí v copy centru nebo u pracovního stolu, zatímco ostatní tříděný odpad se určitě vyplatí sbírat hlavně v kuchyňce. Pro další osud vytříděného odpadu je důležité, aby byl tento odpad vytříděn správně. Správnému třídění odpadu se věnuje stránka jak správně třídit. Pokud chcete informace o třídění odpadu v domácnostech, neváhejte navštívit stránky www.jaktridit.cz

 

 

Odložení do kontejneru

 

Zatímco v domácnosti vynáší odpady většinou člen rodiny, tak v zaměstnání tuto důležitou funkci plní osoba zodpovědná za úklid. Na další zpracování mohou být použity pouze správně vytříděné odpady. Cílem je, aby v barevných kontejnerech končily pouze správně vytříděné odpadky a ve směsném odpadu naopak pouze odpad zbytkový.

Svoz

Svezení vytříděného odpadu je zajišťeno na základě smlouvy uzavřené mezi svozovou společností a vaší firmou. Všechny odpady může svážet firma jediná nebo mohou jednotlivé odpady svážet různé svozové firmy. Vždy jsou však kontejnery do svozových vozidel nakládány jednotlivě podle právě sváženého druhu odpadu. Odpad se sváží vozidly určenými pouze pro svoz tříděného odpadu, nebo pro něj mohou přijet klasická popelářská auta. Ta však bývají označena cedulí, která uvádí, jaký druh odpadu právě sváží. Před svozem tříděného odpadu je vždy svozové auto řádně vyčištěno, aby bylo nedošlo ke znehodnocení sváženého odpadu.

 

 

Dotřídění odpadu

 

Před samotným zpracováním je potřeba jednotlivé druhy odpadu ručně dotřídit podle požadavků jednotlivých odběratelů – u papíru se rozděluje kancelářský papír, noviny, časopisy, lepenka a ostaní papír. U plastu se obvykle roztřiďují zvlášť PET lahve, fólie, polystyren a ostaní plasty. Z čirého skla se odstraňují jiné barvy. Další významnou úlohou dotřiďovacích linek je zbavení odpadu nežádoucích příměsí. Zde se z nepotřebných věcí stává druhotná surovina. Tyto suroviny se odváží do dalších závodů ke zpracování.

Zpracování odpadu

Druhotné suroviny se zpracovávají v továrnách, kde z nich vznikají nové výrobky. Tím je dokončen koloběh recyklace a odpad, který jste vytřídili se vrací zpět jako něco užitečného. Názorné koloběhy pro jednotlivé druhy odpadu si můžete prohlédnout na stránkách o třídění odpadu pro veřejnost.

Celý systém nakládání s odpady můžete podpoři i ve firmě tím, že upřednostníte recyklované výrobky před těmi, které vznikly pouze z primárních surovin.