Rady a tipy

Otázky
k zavádění třídění
Jak
třídit
Je zapojení do projektu Zodpovědná firma nějak zpoplatněno?

Ne, vše související s projektuem Zodpovědná firma je zdarma.

Zobrazit
Slyšel jsem, že jako firma máme povinnost třídit odpad. Podle jakého zákona vzniká tato povinnost a jak důkladně to musíme dělat?

Tuto povinnost ukládá zákon č. 185/2001 s. o odpadech a změně některých dalších zákonů, mimo jiné v § 16, odst. 1, i když se jí neříká přímo třídění, ale shromažďování odpadů utříděných podle druhů a kategorií. Tento zákon a jeho prováděcí předpisy přesně popisují pravidla pro správné nakládání s odpady včetně sankcí za jeho nedodržování.

Zobrazit
Dobrý den, zajímalo by mne, zda na základě zapojení do projektu Zodpovědná firma mohu získat nějaký certifikát ISO?

Zapojení do námi organizovaného vzdělávacího projektu nesouvisí se získáváním certifikátů ISO. Pro tyto certifikáty je potřeba dodržování určitých postupů a standardů. Pokud máte zájem o certifikáty ISO, doporučujeme Vám kontaktovat speciální poradenské a konzultační firmy, které Vás na získání certifikátu připraví.

Zobrazit
Dobrý den, do jakého odpadu patří plechovky – například od piva nebo Coly?

Záleží, zda vaše společnost třídí kovy nebo nikoliv. Pokud ano, pak patří plechovky do kovů. Jinak do směsného odpadu. Informace, jaké odpady je možné ve vaší společnosti třídit získáte u osoby u vás ve firmě odpovědné za tento projekt (její jméno by mělo být na plakátu u centrálního sběrného místa).

Zobrazit
Zajímalo by mne, co znamenají ta čísla pod trojúhelníkovou značkou na obalech. Jako např. 22 a podobně. Má to například něco společného s tím, kolikrát byl odpad recyklován?

Ne, tato čísla s počtem recyklací nesouvisí. Jedná se o mezinárodně platné označení materiálu, ze kterého je obal vyrobený. V tomto případě se jedná o označení obalu z papíru.

Zobrazit
Mohu do plastů vyhodit CD nebo DVD?

CD a DVD obsahují vrstvy jiných materiálů než je plast. Proto patří do směsného odpadu. Krabičku od CD nebo DVD do plastů vhodit můžete.

Zobrazit
Dobrý den, je správné vhazovat povoskovaný papír do košů společně s ostatním papírem?

Ne. Pokud se opravdu jedná o voskovaný papír, je potřeba s ním nakládat jako se směsným odpadem.  Často se objevují  papírové kelímky s plastovou fólií, které jsou také problematicky recyklovatelné.

Zobrazit
Mnoho spolupracovníků si nechává vozit jídlo v bílých plastových krabičkách. Nemůžeme se shodnout, zda je lze třídit.

Tyto krabičky lze třídit do plastů. Pro další zpracování je však potřeba je omýt vodou. Většinou bývají jídlem silně znečištěné. Doporučujeme domluvit se s provozovatelem sběru tříděných plastů (svozovou firmou).

Zobrazit
Mohu do koše na papír vyhodit i obálku s bublinkovou fólií?

Ne, tyto obálky patří do směsného odpadu, třídit se dají jen v případě, pokud by se oddělila plastová část od papírové a odděleně se vytřídily do příslušných nádob. Zbytky papíru na fólii a obráceně nejsou na závadu.

Zobrazit
Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

Do koše na papír vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Zobrazit
Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko?

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit.

Zobrazit
Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky?

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny.

Zobrazit
Mohou se do papíru vyhodit papírové ubrousky, které slouží k utírání rukou na WC nebo použité papírové utěrky?

V omezeném množství to možné je. Je však vhodné se domluvit s provozovatelem sběru tříděného papíru.

Zobrazit
Lze vyhazovat do plastů igelitové sáčky, které mají na sobě papírovou nálepku?

Igelitové sáčky do plastů vhazovat můžete, ale tyto nálepky jsou při zpracování velmi těžko oddělitelné. Je proto lepší tyto nálepky strhnout při již odkládání sáčku do koše a umístit je do směsného odpadu.

Zobrazit
Naše kanceláře se nachází v památkové zóně a město nám nechce povolit umístění kontejneru na chodník. Co máme dělat?

V tomto případě je potřeba vyjednat se správcem budovy místo, kde by byly kontejnery/popelnice umístěny uvnitř objektu. Dále je potřeba dojednat kdo tyto kontejnery/popelnice bude přepravovat ke svozovému autu v době svozu odpadu. Obvykle tuto službu zajišťují za poplatek svozové firmy.

Zobrazit