Jak se zapojit

Tento projekt má za cíl vnést do zaměstnání otázku třídění odpadu. Pomocí tohoto projektu můžete dát najevo svým obchodním partnerům i zákazníkům, že se vaše firma chová ke svému okolí zodpovědně a dělá něco užitečného pro životní prostředí. Stáhněte si kompletní podmínky účasti v projektu.

Elektronická registrace

 

Na těchto internetových stránkách vyplníte krátký formulář, jehož pomocí nám sdělíte základní údaje o vaší společnosti a zároveň tak projevíte vůli zapojit se do projektu Zodpovědná firma.

 

Klikněte pro registraci

 

 

 

 

 

Po úplném vyplnění registračního formuláře Vám bude registrace potvrzena. Od této chvíle budou fungovat Vaše přihlašovací údaje na těchto stránkách. Díky registraci získáte přístup ke katalogu sběrných nádob a k elektronickým propagačním materiálům.

 

 

 

 

 

 

Informační balíček

Po aktivaci registrace (během týdne) si po přihlášení můžete objednat materiály, které využijete. Pokud si nevybere, bude vám cca 14 dní od registrace na adresu společnosti odeslán obecný informační balíček, který obsahuje: Představení projektu, samolepku na vstupní dvěře, manuál pro zavedení třídění odpadu (pomocí manuálu můžete třídění v administrativních prostorách firmy zavést nebo zoptimalizovat), samolepky na koše (podle uvedených odpadů, které jste si vybrali) a plakáty k centrálním sběrným místům, informační letáky pro zaměstnance a DVD s filmy o třídění a využití odpadu.

 

 

Představení projektu Zodpovědná firma     Leták pro zaměstnance
s tématikou správného třídění odpadu.
 

 

 

 

 

Samolepky na koše     Samolepka na vchodové dveře  

 

 

 

Plakát nad sběrné místo     Manuál pro zavední nebo optimalizaci třídění odpadu  

Vzdělávání zaměstnanců

 

Po získání informačního balíčku s materiály začnete s jejich pomocí připravovat vzdělávání zaměstnanců v oblasti třídění a nakládání s odpady. První kroky by měly být provedeny do jednoho měsíce od doručení balíčku. Do této fáze spadá distribuce letáků mezi zaměstnance, články v zaměstnaneckém časopisu, semináře a přednášky pro zaměstnance, ale i zavádění či optimalizace třídění samotného. Je jen na Vás, jaké způsoby vzdělávání zvolíte.

Získání osvědčení ZF

Do týdne po řádném vyplnění formuláře (k dispozici po přihlášení) a nahrání fotografie budete vyrozuměni o udělení certifikátu a uveřejněni v seznamu Zodpovědných firem. Od tohoto okamžiku máte možnost využívat veškerých propagačních materiálů projektu „Zodpovědná firma“. Na internetových stránkách se Vám navíc otevře přístup k logu projektu a webovým bannerům.

Do jednoho měsíce obdržíte certifikát Zodpovědná firma v papírové podobě.

 

Podmínkou pro získání tohoto osvědčení je splnit minimálně tři z těchto bodů:

 

  • Rozdat zaměstnancům letáky o třídění odpadu.
  • Pustit zaměstnancům film o třídění odpadu.
  • Uspořádat pro zaměstnance seminář o třídění odpadu.
  • Motivovat zaměstnance ke třídění ve firemním zpravodaji.
  • Vytvořit vlastní motivační program, aby zaměstnanci třídili.
  • Třídít v administrativních prostorách vaší společnosti minimálně dva druhy odpadu.
  • Označit nádoby na tříděný odpad dodanými samolepkami.
  • Umístit na místo centrálního sběru odpadu nebo na nástěnku zaslaný plakát.
  • Umístit na vchodové dveře společnosti samolepku informující o zapojení do projektu.
  • Informovat své zákazníky nebo obchodní partnery, že se účastníte projektu Zodpovědná firma.
 

CSR propagace

Ukažte svým partnerům a klientům, že patříte mezi „Zodpovědné firmy“. K dispozici budete mít nálepku na vstupní dveře, několik variant banneru k umístění na internetové stránky, letáky, vzor tiskové zprávy v elektronické podobě a logo k použití v souvislosti s projektem.

Po zapojení dostatečného množství firem do projektu bude vyhlášena soutěž pro zapojené firmy, ve které bude každým rokem jmenováno TOP 10 Zodpovědných firem.